Сільськогосподарська консультаційна служба

Екологічна свідомість

Сільське господарство відіграє величезну роль в економіці України. Наша країна володіє одними з найкращих земель для виробництва продуктів рослинництва. Проте недбале ведення сільського господарства призвело до забруднення довкілля, ерозії ґрунтів, забруднення ґрунтових вод, і втрати родючості землі.

Екологічна ситуація в Україні потребує застосування запобіжних заходів, щоб впроваджувані ініціативи не

мали негативного впливу на і так вразливе довкілля, а навпаки – сприяли поліпшенню екологічних умов і раціональному використанню природних ресурсів.

Саме тому СКС зосереджена на тому, щоб забезпечити кооперативи достатніми знаннями і можливостями, щоб вони змогли надавати належні поради щодо бережливого ставлення та захисту навколишнього середовища. Зокрема, у рослинництві це означає:

  • Раціональне внесення у ґрунт засобів захисту рослин, мінеральних добрив – як з екологічної точки зору, так і з огляду на норми охорони здоров’я і праці,
  • Застосування екологічно стійких методів виробництва, таких, як технологія землеробства без орання (“no-till”), контролювання ерозії, альтернативи спаленню стерні.

У своїх проектах і діяльності СКС дотримується ряду світових екологічних принципів, що безпосередньо стосуються галузей молочного та зернового виробництва:

  • Планування і впровадження діяльності відповідно до біофізичних можливостей і потенціалу територій, тварин, засобів виробництва;
  • Збереження водних ресурсів: ефективне використання і захист джерел води, без перешкоджання якості та доступу до води для інших користувачів;
  • Поширення практики захисту ґрунтів для підтримки та поліпшення їх структури та родючості;
  • Поширення практик безпечного й раціонального використання агрохімікатів і засобів комплексної боротьби з шкідниками;
  • Дотримання чинного українського природоохоронного законодавства та екологічних положень Акту Канади про оцінку впливу на довкілля (Canadian Environmental Assessment Act).