Сільськогосподарська консультаційна служба

ОГОЛОШУЄМО ТЕНДЕР НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВІ

17.10.2018

Дніпропетровська обласна громадська організація «Сільськогосподарська консультаційна служба» оголошує тендер на проведення аудиту в сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі.

Дніпропетровська обласна громадська організація «Сільськогосподарська консультаційна служба» оголошує тендер на проведення аудиту в сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі.

Період, що підлягає аудиту: 2017 фінансовий рік та перше півріччя 2018 року.

Початок аудиту: 5 листопада 2018 року.

Готовність аудиторського висновку: не пізніше 25 листопада 2018 року.

Основні завдання перевірки:

 1. Кооперативна ідентичність в документообігу: наявність та актуальність необхідних документів (статут, правила внутрішньогосподарської діяльності, реєстр членів, договори з членами, сплата вступних та пайових внесків, протоколи загальних зборів, протоколи засідань правління, протоколи засідань ревізійної комісії). Контроль виконання рішень загальних зборів та правління, які мають фінансовий характер. Документальний обіг в кооперативі (накази, розпорядження, листування).
 2. Фінансовий облік та його відповідність стандартам: фінансова та податкова звітність, система обліку в кооперативі та облікова політика, облік кількості та якості прийнятого та реалізованого молока, нарахування виплат членам за здане молоко, облік та утримання вартості послуг кооперативу, розрахунки з покупцями та іншими контрагентами. Касова дисципліна, використання коштів банківського рахунку.
 3. Управлінський облік та відображення його результатів у фінансовій звітності:
 • Облік активів кооперативу – договори права власності/оренди на обладнання, будівлі, споруди, транспортні засоби, що використовуються;
 • Порядок використання та списання запасів;
 • Облік розрахунків з членами кооперативу (форми обліку, порядок виплат);
 • Порядок формування вартості послуг кооперативу;
 • Планування та дотримання бюджету (запланованої собівартості послуг);
 • Використання підзвітних коштів та компенсації голові, менеджеру;
 • Трудові (договірні) відносини з працівниками; компенсація витрат приймальницям молока;
 • Формування та використання Фондів, Програм заохочення.

Пропозиції із зазначенням:

– етапів проведення аудиту згідно завдань замовника,

– строків виконання робіт та підготовки аудиторського висновку,

– ціни угоди (без врахування ПДВ)

 прохання надсилати на адресу coopaudyt@gmail.com до 12:00 29 жовтня 2018 року.